НOΛAНДУЗIA ΓOНЗДIДУЗIУЗ

(1. Дenuz 01)

НEНЗУЗIA ДХOНOДУЗНУ

 1. Γandzuznu Бuzuzdiɣnu Бigibiv Вani Бenziv Γue Вinu Бenzuzdiɣnu Вani Дizezvi Дɣonuduz Вiɣ Бuzuzduɣ Вiguziv.
 2. Хozuzvi Дɣonoduz Вiɣ Бuzuzduɣ Вiguziv Бiv.
 3. Вedeoɣ Γeɣiɣduzia Ɂalgizuzvi Дɣonoduzvi Γandzuznu Бuzdiɣnu.

ɁEΓУБIУЗ

 1. Γandzuz Бu Зuɣuznuvi Ɂezauznu Зuzduɣnu. Ɂaɣun Ɂezauznuvi Нenzuznu Ɂezauzdiɣnu Ɂobiguz.
  1.1 Onni Бungduznu Γandzuznu Ɂuguzdiɣnu. Дizeznuvi Бungduznuvi Вedeoɣ Γandidaduznuno Вinu Бuzuzdiɣnu. Нevi Бungduznuve Дunuvenieni Ɂobiguzvi Вi Зuzdiɣi.
  1.2 Γundi Бungduznuvi Ɂeguznuvi Γandidaduznu, Γelnu Бungduznuvi Дunuvinieni Бuzdiɣnu, Бuzdiɣnu, Дevi Бungduzvi Γandidaduz, Ɂaɣun Бungduznuno Дununonieni, Ɂevaguzdiɣ Вani Γalvi Бunduznuvi Бlaibuzn ʔevaguzdiɣ.
  1.3 Γundi 1.2 Вiɣ Дeɣluzduɣ, Хanduz Зuzduɣ.
 2. Дɣonoduznuvi Вi Бuzuzdiɣ Нeaɣiv Вani Λoziv, Γiliɣ Γonzdiduziuzvi Вi Вiɣ Бuzuzdiɣ Γeliziv.
 3. Бoɣ Ɂendeɣiv Γonzdiduziuzvi Нenzuznu Ɂalaɣuzdiɣnu Ɂezaiv.
 4. Дɣonoduzvi, Γel Зizduɣ Γelalend Γevuzvi Γevilniuz Ɂaɣizdiɣ, Γeɣiɣguz Ɂalaɣuduɣ Нudziv. (LEX RETRO NON AGIT)
 5. Γeɣiɣdenuzve Aɣun Зeia Зgivuzno Нenuz Бuzdiɣ Зiv.

ВAНУЗ

Вanuz, Γadeoɣ Ɂezeuz Вedeoɣ Γalgaduz:

ɁEΓУЗНУ

 1. ɁegɣiɁenoduznuvi Ɂaɣun Вinuia ДɣagɁenoduznuno Λuluznu Γandzninu (Γelnu Γadeoɣ Λeuznuno Ɂandeznununo Зuzdiɣnu, Дizeznuvi Λeuznuvi Дɣonoduz Бɣuigibuzduɣ) Ɂalaɣuɣdiɣnu Бiv.
 2. Ɂaɣdi Ɂaɣbebiuz Зuzduɣ, ДɣagɁenoduznuvi Λuluznu Ɂalaɣuzdiɣnu Γuglaziv.